Medlemmers andel af fælles kloakprojekt (26/8 2021)

Vi er nu kommet så tæt på opgørelsen af prisen for vores fælles kloakprojekt, som det er muligt p.t. Vi forventer at hver havelod skal betale 114.000,00 kr., hvilket er inden for budgettet.
 
Når vores bygge-kassekredit bliver lavet om til egentligt byggelån, kommer der en omkostning for optagelse af lånet, og denne omkostning bliver delt ud på det antal medlemmer, der er med i fælleslånet.
 
Betale kontant eller deltage i fælleslån?
Medlemmer, som ikke ønsker at være med i det fælles lån skal senest d. 2/9 2021 skriftligt tilkendegive via e-mail, at have nr. xx ønsker at indbetale det fulde beløb kontant. Som kvittering modtager disse haver en e-mail med oplysning om et kontonummer hos Arbejdernes Landsbank, hvortil 114.000,00 kr. hurtigt skal indbetales som et aconto-beløb. Hvis det herefter viser sig ikke at være det helt nøjagtige beløb, refunderes/opkræves differencen.

 
Hvis I ønsker at betale jeres andel af byggelånet kontant,
skal I senest 2. september sende en e-mail
til bestyrelsen@hfsamvirke.dk 
- venligst skriv "Kloak betaling" + havenummer i emnelinjen
 

Vi melder naturligvis det helt præcise lånebeløb ud, når vi kender omkostningerne for lånoptagning. Vi informerer også om, hvornår og hvordan man sidenhen kan indfri sin egen andel efter lånet er optaget.
 
Kasserer og formand har bedt Kolonihaveforbundet påtage sig opgaven med at føre løbende regnskab med lånet i forbindelse med havesalg. Således sikrer at køber betaler det rette, og sælger får, hvad sælger skal have ved salg.
 
Vi beklager den korte tid til tilbagemelding, men vi har først nu fået bekræftet, at der ikke kommer flere regninger fra kloakprojektet.

 

Skade på hus/have? (7. maj 2021)

Hvis du mener, at der er sket skade på hus eller have i forbindelse med kloakprojektet, har du nu mulighed for at anmelde det til bestyrelsen.

Hvad er en skade?

En skade betyder en hændelse, der ikke vedrører selve installationen af vand & kloak – men et uheld der er sket i forbindelse med installationen - eksempelvis en postkasse der er kørt i stykker.

Hvordan?

Du skriver en mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk

I emnefeltet skriver du havenummer og skade

I mailen laver du en kort beskrivelse af din skade, og dokumenterer med foto

Hvis dokumentationen ikke er korrekt kan din anmeldelse ikke behandles

Skriv venligst også dit telefonnummer hvis vi får brug for at kontakte dig

Hvis du har mere end én skade, skal der være en anmeldelse/mail for hver skade

Tidsfrist?

Du skal anmelde en skade senest d. onsdag d. 19.05.21 kl. 24:00 – herefter er anmeldelse ikke muligt.

Hvad sker der så?

Herefter gennemgår Bestyrelsen og kloakudvalget indkomne mails og dokumentation - og går i dialog med entreprenøren. Om nødvendigt laves en besigtigelse af den anmeldte skade.
Svar på din anmeldelse: Vi håber at alle anmeldelser kan være behandlet indenfor cirka 4 uger.

VIGTIG INFO frem til sæsonåbning 2021

 


 

Det er ikke tilladt at få udefrakommende til at udføre kloakarbejde på eget havelod, så længe vi har fælles kloakprojekt i gang.

Se nærmere info her: Kloaktilslutning - spørgsmål & svarGottlieb har fået lov til at arbejde i weekenden mellem 6-18.

De vil lave afspæringer ved de udgravninger, hvor der arbejdes.

Der bliver kørt med maskiner så vær ekstra opmærksom. Gottlieb ved godt, kolonisterne har adgang i weekenderne 🙂 derfor gensidigt hensyn.

Selv om porten er åben, er der IKKE adgang for kolonisterne med biler. Og der må ikke parkeres på Tornehøjgårds p-plads. Respekter venligst dette.


 

I nogle haver er der sat flere pinde, det er Gottliebs afsætning, disse må ikke blive rykket.

Nyhedsbrev 1

Nyhedsbrev 1

Nyhedsbrev nr 1 fra Kloakudvalget

Kloakudvalget har mødtes en del gange her i løbet af efteråret 2019. Der er nu blevet lavet udkast til en rådgiveraftale med ingeniørfirmaet MOE, som forventes indgået snart. 

 

Når rådgiveraftalen er på plads, forventes der igangsat arbejde med landmåler, så vi får et mere præcist billed af de højdeforskelle der er i H/F Samvirke og dermed får afdækket mulighederne for hvordan kloakledningerne i haveforeningen kan løbe.

 

Der findes allerede mange oplysninger om hvor i vores haveforening de eksisterende elledninger, etc. løber. Men i løbet af sæsonen 2020 vil i blive spurgt til om i har viden om ledningsforløb lokalt i og omkring jeres haver. 

 

I sæsonen 2020, vil der én onsdag om måneden, sidde en person fra Kloakudvalget med på kontorvagten. Her kan der spørges ind til projektet og gives kommentarer, som så kan tages med i det videre arbejde.

 

H/F Samvirke har skrevet en anmodning til Gladsaxe Kommune, om at få forlænget den nuværende lejeaftale til 30 år. Hvis vi kan få en forlængelse af vores nuværende lejeaftale (18 år), så kan vi måske få forlænget tilbagebetalingstiden på vores kloakprojekt, hvorved afdragene kan gøres mindre.

 

MVH Kloakudvalget